Najstarsza polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz zdrowia seksualnego

Twoje życie, twój wybór

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR) – polska organizacja założona w 1957 roku, mająca na celu wspieranie edukacji seksualnej młodzieży, udzielanie pomocy i wsparcia osobom oraz parom w sytuacjach kryzysowych, a także zapewnienie opieki w zakresie zdrowia seksualnego.

W momencie założenia organizacja nazywała się Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa.

Więcej informacji…

Bądźmy w kontakcie